• aaaaze.jpg
 • aaanexans.jpg
 • agrana.jpg
 • armex.jpg
 • atom.jpg
 • baazielona.jpg
 • bnexans.jpg
 • bsb.jpg
 • frubella.jpg
 • gmina.jpg
 • kimex.jpg
 • nexans.jpg
 • nnze.jpg
 • powiatbialobrzegi.jpg
 • zapilicze-logo.jpg
 • zbyszko.jpg

Regulamin stadionu

Obiekt powstał by służyć wszechstronnemu rozwojowi mieszkańców Białobrzegów i wszystkim, którzy będą gościć w naszym mieście. Niniejszy regulamin obowiązuje na całym obiekcie, wejście na teren stadionu jest równoznaczne z automatycznym bezwzględnym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym obowiązkiem wypełniania wszystkich przepisów regulaminu.

1. Stadion obejmuje 2 boiska o nawierzchni z trawy naturalnej.
2. Obiekt czynny jest w godzinach: 7.00 - 22.00.
3. Z obiektu mogą korzystać wszyscy, po uprzednim uzgodnieniu terminów z kierownictwem ośrodka.
4. Korzystających z obiektów, obowiązuje odpowiedni strój sportowy.
5. Za zniszczenia i uszkodzenia urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Obiektu, odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna winna spowodowania strat, osoba prowadząca zajęcia lub organizacja czy instytucja, która wynajęła obiekt.
6. O każdym uszkodzeniu urządzeń, czy sprzętu należy natychmiast powiadomić dyżurującego pracownika ośrodka.
7. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez użytkowników na terenie obiektu kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
8. Obowiązuje zakaz:
- wprowadzania psów i innych zwierząt
- wjazdu pojazdów mechanicznych
- rozpalania ognisk
- wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych
- wnoszęnia niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych i materiałów wybuchowych
- palenia tytoniu
- spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających
9.Osoby lub instytucje łamiące przepisy tego regulaminu będą wypraszane z obiektu.

Życzymy wszystkim użytkownikom bezpiecznego,zdrowego i dającego pełne zadowolenie z korzystania z obiektu.